BalePress 700 mini

BalePres700 mini – Za prešanje kartona i folije

Tehničke karateristike

image_manager__picbigkiste_balepress700