Postaje za premještanje otpada

Svestrane i učinkovite

PRESTO postaje za premještanje otpada znatno smanjuju troškove zbrinjavanja krupnog otpada kada velike volumene otpada treba prevoziti na velikim udaljenostima. Današnja odlagališta otpada moraju biti sigurna i ekološka, ali pripadajući troškovi čine regionalna odlagališta ekonomičnijim od malih lokalnih deponija. Transport otpada na velikim udaljenostima pomoću vozila za sakupljanje je skup zbog visokih troškova rada, relativno male korisne nosivosti i potrebnih investicija u vozila za sakupljanje.

PRESTO postaje za premještanje otpada sabijaju sakupljeni otpad s nekoliko vozila za sakupljanje u jedan prijevozni kontejner za velike udaljenosti.

Postaje za premještanje otpada

Pouzdane i jednostavne

PRESTO postaje za premještanje otpada rade pouzdano i lako se uvrštavaju u sveobuhvatne sustave sakupljanja i zbrinjavanja otpada. Svaka postaja rađena je po mjeri, za posebne zahtjeve kao što su volumen otpada, stanje na radilištu i vrsta transportnog vozila.

Sve PRESTO postaje za premještanje otpada sukladne su europskoj Direktivi za strojeve 98/37/EC i primjenjivim zdravstvenim i sigurnosnim propisima.

Funkcionalne i ekonomične

Zbrinjavanje reciklažnog materijala i otpada u općinama ima veliki značaj zbog troškova usuglašavanja s ekološkim zakonodavstvom i svijesti. PRESTO proizvodi su investicija koja bitno smanjuje troškove zbrinjavanja, uz zadovoljavanje ekoloških zahtjeva.

Imamo veliko iskustvo u tehnologiji recikliranja i zbrinjavanja otpada. Naš široki raspon proizvoda omogućava izradu strojeva s optimalnom kombinacijom funkcionalnosti, dimenzija i kapaciteta.

Prilagođene i prikladne

PRESTO postaje za premještanje otpada minimiziraju troškove transporta otpada na velike udaljenosti. Ekonomska izvodivost postaje za premještanje ovisi o:

 • troškovima financiranja postaje
 • troškovima nabavke dodatnih vozila za prijevoz na dugačkim dionicama
 • troškovima rada i prijevoza kontejnera za premještanje
 • troškovima prijevoza s vozilima za sakupljanje.

Možemo ponuditi temeljito savjetovanje u traženju rješenja problema vezano uz zbrinjavanje otpada.

Značajke i prednosti

Postavljanje i rukovanje centralnom PRESTO postajom za premještanje otpada može znatno smanjiti troškove prijevoza otpada.

Vozila za sakupljanje nisu predviđena za sakupljanje i prijevoz na velikim udaljenostima. Pretovar i sabijanje u velikim spremnicima za premještanje maksimalno povećava korištenje kapaciteta prijevoza i smanjuje troškove rada.

Razvoj i dizajn svih PRESTO proizvoda vođeni su zahtjevima naših kupaca. Time se jamči da značajke PRESTO postaja za premještanje otpada pružaju prednosti našim kupcima.

Uređaj za sabijanje u postajama za premještanje

 • Optimalni tlak za maksimalno sabijanje.
 • Široki raspon opcijskih pribora dostupan je za izvedbe koje pružaju optimalne razine automatizacije.
 • Visokokvalitetni sastavni dijelovi osiguravaju veliku pouzdanost, minimalnu potrebu održavanja, te siguran i miran rad.
 • Poliamidne vodilice otporne na trošenje omogućavaju precizno vođenje klipa.
 • Duboko prodiranje klipa u kontejner za premještanje osiguravaju čisto odvajanje punog kontejnera; postoji i opcija automatskog zatvaranja otvora kontejnera.

Osnovni model

Uređaj za sabijanje u postaji

 • vodilice za točno i ponovljivo postavljanje kontejnera
 • pokazivač 3/4 – pun i napunjen
 • senzor niske razine ulja
 • brojač radnih sati
 • ručno stezanje

Kontejner za premještanje

 • orebrenje kontejnera s razmakom 425 mm
 • čvrsto dno
 • konusne stranice i krov, kontinuirani zavar
 • čelični lim St 52-3
 • poliamidni kotači
 • centralni sustav zatvaranja
 • cijevi za otvaranje s oprugama

Opcijski pribori

 • hidraulično stezanje
 • automatsko zatvaranje kontejnera i dublje prodiranje klipa
 • krajnji prekidač hoda klipa
 • otvor za pred-sabijanje
 • foto senzor razine za uključivanje sabijanja
 • PLC upravljanje
 • prikaz procesa u upravljačkoj sobi
 • centralno podmazivanje
 • hladnjak i grijač ulja
 • kontejneri za cestovni i željeznički prijevoz (ACTS)

Posebne izvedbe

 • vozila s platformom
 • postaja za prebacivanje uređaja za sabijanje
 • postaja za bočno premještanje prijenosnih kontejnera
 • postaja za uzdužno premještanje prijenosnih kontejnera
 • sustav pranja prijenosnih kontejnera
 • povećana sila sabijanja
 • smanjeno vrijeme ciklusa
 • dogovorne dimenzije prijenosnih kontejnera

Rado ćemo surađivati s vama na nalaženju najboljih rješenja za vaše primjene.

Prijenosni kontejneri

 • Kontinuirani zavar sprječava koroziju na šavovima. Konusne stranice i krov kontejnera osiguravaju čisto pražnjenje.
 • Poliamidni kotači sigurno se okreću pod velikim teretom. Centralni sustav zatvaranja.
 • Zaštita površine bez olova i kromata s odabirom boja.
 • Brojne mogućnosti rasporeda i široki raspon pribora omogućavaju prilagodbu PRESTO postaja za premještanje otpada posebnim zahtjevima kupaca.

Tip

Uređaj za sabijanje u postaji

SHD-2500 BS SHD-3000 BS SHD-2500 U SHD-3000 U SHD-3500 U
Dužina (L) mm 7000 8000 7000 8000 9000
Širina (W) mm 1820 1820 2050 2050 2050
Visina (H) mm 1635 1635 2330 2330 2330
Otvor za punjenje (l x w) mm 2260 x 1660 2760 x 1660 2260 x 1860 2760 x 1860 3260 x 1860
Hod mm 3250 3700 3200 3700 4200
Prednja strana klipa (h x w) mm 1660 x 650 1660 x 650 1860 x 850 1860 x 850 1860 x 850
Volumen istiskivanja m3 3 3.6 3.6 4.35 5.15
Sila sabijanja kN 400 400 500 500 500
Pritisak sabijanja kN/m2 370 370 316 316 316
Vrijeme ciklusa sec 53 55 37; 28,5; 22 43; 33; 22,5 49; 38; 29
Nazivna snaga motora kW 15 15 15; 22; 30 15; 22; 30 15; 22; 30
Električni priključak 3 L, PE 400 V /50 Hz – 15 kW = 35 A, 22 kW = 50 A, 30 kW = 63 A

Tehnički podaci podliježu izmjenama.

Postaje za premještanje otpada - shema